Auto osiguranje - KASKO

Vaše kasko osiguranje pokriva štete nastale usled prirodnih nepogoda, požara, eksplozije, krađe, šteta pričinjenih od strane životinja, loma stakla pa sve do šteta tokom parkiranja, šteta od vandalizma i nezgoda koje ste sami skrivili.
 
Bonus sistem
Bonus i do 50% manje premije uz posebne uslove i prednosti. Pored ovog bonusa, u prilici ste da osvojite i Superbonus. Osiguranik koji je ostvario pravo na bonus od 50%, stiče pravo na Superbonus u sledećoj godini osiguranja. Superbonus je pravo osiguranika da se, u slučaju jedne prijavljene štete u godini osiguranja, ta šteta ne smatra prijavljenom.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.