Fokus

Vreme je da se fokusirate na najvažnije stvari u životu. UNIQA Fokus paketi pripadaju najnovijoj generaciji životnih osiguranja, koji stavljaju fokus na ono što je najvažnijezaštitu Vašeg života i Vaše porodice!

Zašto izabrati FOKUS?

UNIQA FOKUS paketi su prilagođeni potrebama savremenog čoveka za sigurnošću i zaštitom u uslovima dinamične sadašnjosti i nesigurne budućnosti.

Za razliku od ostalih programa osiguranja života na tržištu, UNIQA FOKUS paketi su fleksibilniji i sa većom mogućnošću kreiranja programa osiguranja po Vašoj meri!

Kako FOKUS obezbeđuje Vašu sadašnjost i budućnost?

Mnogobrojna pokrića raspoređena su u 3 fleksibilna paketa (Kompakt, Optimum i Premium), koji će optimalno odgovoriti Vašim potrebama za zaštitom u toku trajanja osiguranja.

Kao ozbiljan i pouzdan partner, UNIQA će pažljivo investirati Vaš novac u dugoročne poslove, garantujući Vam isplatu ugovorene sume za doživljenje i obaveštavajući Vas redovno o iznosu dobiti koji se pripisuje Vašoj sumi u toku trajanja osiguranja.

Na taj način ulažete u svoju budućnost, a da ste istovremeno zaštićeni u sadašnjosti.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.