Osiguranje života sa osiguranjem za slučaj nastupanja teže bolesti

Ugovaranjem programa IMPULS, uz dugoročnu štednju, mudro ulažete u zaštitu sebe i svoje porodice u slučaju nastanka oboljenja, smrti, povreda ili hirurških intervencija. Do nedavno je osiguranje života bilo dovoljno da odgovori našim potrebama. Danas smo svedoci sve češće pojave težih bolesti (zloćudnog tumora, infarkta, moždanog udara itd.) koje ugrožavaju život ljudi iz našeg okruženja i menjaju sudbinu njihovih porodica. Mnoge od tih bolesti se sa manjim ili većim uspehom leče, ali je samo lečenje dugotrajno i skupo. Upravo iz tog razloga smo kreirali program IMPULS - osiguranje života sa pokrićem rizika za slučaj nastanka težih bolesti.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.